Загальні положення та умови

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей цих загальних договірних і комерційних умов (далі також іменуються як "УЗ") розповсюджувачем реклами є торгова компанія Banging s.r.o., 09683038, Prague, Nové Město, Vojtěšská, 110 00, яка є адміністратором Інтернет-сервера www.banging.cz

1.2. Для цілей цих ЗУ клієнтом є фізична або юридична особа, яка замовила у рекламодавця публікацію своєї реклами чи іншу форму представлення.

1.3. Для цілей цих GTC розробником реклами є юридична або фізична особа, яка обробила рекламу для себе або для іншої юридичної чи фізичної особи, яку публікує розповсюджувач реклами за замовленням клієнта.

1.4. Для цілей цих Загальних умов реклама та реклама означає оголошення, демонстрацію чи іншу презентацію, спрямовану на підтримку ділової діяльності замовника, опубліковану через розповсюджувач реклами на інтернет-сервері www.banging.cz.

1.5. Іміджеві матеріали для цілей презентації – це непрофесійні фотографії осіб, які пропонують еротичні та інші послуги. Рекламообробник залишає за собою право приймати рішення щодо якості та професійності фотографій, а також залишає за собою право відмовити в публікації професійних фотографій і вимагати від відправника надіслати непрофесійні (аматорські) фотографії.

1.6. Текстові матеріали означають словесний опис пропозицій та послуг учасника тендеру відповідно до відповідних положень правового кодексу Чехії. Ці матеріали не повинні містити посилання на зовнішні веб-сайти ні в самому тексті, ні як частина супровідних візуальних матеріалів. Ціни на послуги, за винятком вхідних плат у нічні клуби та притулки, також можуть не бути частиною текстових матеріалів.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Усі договірні ділові відносини між клієнтом і рекламодавцем регулюються відповідними положеннями чеського правового кодексу, зокрема Закону № 89/12012 Зб., Цивільний кодекс зі змінами, Акт № 90/2012 Зб. про господарські товариства, зі змінами, Закон. № 40/1995 Зб. про регулювання реклами зі змінами та Закон. № 480/2004 Зб. про деякі послуги інформаційного суспільства.

2.2. Розповсюджувач реклами забезпечує клієнту публікацію реклами у формі простору даних на сервері www.banging.cz в обсязі та форматі, визначених письмовим або усним замовленням, договором або іншим волевиявленням договірні сторони. Якщо інше не домовлено, під рекламою розуміється публікація текстових і графічних матеріалів, які використовуються для просування пропонованих послуг у формі презентації компанії, однієї особи та одного контактного телефону. Розповсюджувач реклами забезпечує клієнту публікацію реклами у формі простору даних на сервері www.banging.cz в обсязі та форматі, визначених письмовим або усним замовленням, договором або іншим волевиявленням договірні сторони. Якщо інше не домовлено, під рекламою розуміється публікація текстових і графічних матеріалів, які використовуються для просування пропонованих послуг у формі презентації компанії, однієї особи та одного контактного телефону. Зовнішні Інтернет-посилання НЕ допускаються, як у текстовому, так і в графічному вигляді.

2.3. Якщо рекламодавець самостійно обробив рекламу, він несе повну відповідальність за її зміст. Якщо реклама була оброблена для потреб іншої юридичної чи фізичної особи, спонсор і обробник несуть солідарну відповідальність за її відповідність закону. Розповсюджувач не несе відповідальності за зміст такої реклами.

2.4. Клієнт визнає, що рекламодавець не несе відповідальності за зміст реклами або достовірність даних, що містяться в рекламі, і заявляє, що ці дані є правдивими, а зміст реклами відповідає формулюванням відповідних нормативних актів чеського правового порядку, зокрема з формулюванням Закону № 40/1995 Зб. про регулювання реклами зі змінами.

2.5. Клієнт чітко заявляє, що він має всі необхідні права на використання торгових марок та/або авторські права на всі візуальні та/або текстові матеріали, використані в замовленій рекламі.

2.6. Замовник заявляє, що йому відомо, що в розумінні § 2 абз. 3 Закону. № 40/1995 зб. реклама не повинна суперечити добрим звичаям, зокрема, не повинна містити будь-якої дискримінації за ознаками раси, статі чи національності або нападати на релігійні чи національні почуття, загрожувати моралі у загальноприйнятий спосіб, принижувати людську гідність, містити елементи порнографії , насильство або елементи, що використовують мотив страху, і що реклама не повинна атакувати політичні переконання.

2.7. Клієнт чітко заявляє, що всі особи, які, можливо, зображені або з’являються в рекламі чи в ній, мають вік від вісімнадцяти років.

2.8. Клієнт зобов'язаний підтвердити свою особу та свої повноваження діяти від імені клієнта на вимогу дистриб'ютора. Рекламорозповсюджувач зобов’язаний на вимогу органів фінансового нагляду в порядку адміністративного судочинства надавати дані про спонсора та розпорядника.

2.9. Клієнт зобов'язується відшкодувати розповсюджувачу будь-які збитки, заподіяні публікацією оголошення, яке не відповідає загальним вимогам.

2.10. Розповсюджувач має право відмовити в публікації оголошення навіть без пояснення причини.

2.11. Розповсюджувач має право використовувати текстові та графічні матеріали розповсюджувача на інших своїх маркетингових каналах.

3. ПЕРІОД РЕКЛАМИ

3.1. Період розміщення реклами становить місячні інтервали: з 1-го календарного числа місяця по останній календарний день місяця або з 16-го календарного дня місяця по 15-й календарний день наступного місяця.

3.2. Про скасування нестандартної реклами необхідно повідомити оператора не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення періоду розміщення реклами.

3.3. Плата за рекламу повинна бути внесена готівкою або зарахована на рахунок розповсюджувача не пізніше дня, що передує початку рекламного періоду (останнього числа попереднього місяця або 15 числа поточного місяця).

3.4. Платежі, отримані після встановленої дати, будуть збережені як авансові платежі на наступний рекламний період і будуть обліковуватися лише протягом цього наступного періоду. У цьому випадку відповідна презентація також буде запущена лише в наступний рекламний період.

3.5. Платежі від нових клієнтів, які надійшли або надійшли в період з 1-го по 7-е календарне число місяця включно, обліковуються як платежі за поточний місяць, тобто за рекламний період з 1-го календарного числа поточного місяця до останнього календарного дня. поточного місяця платежі від нових клієнтів, які надійшли або надійшли в період з 8 по 15 календарне число місяця включно, обліковуються як платежі за рекламний період з 16 календарного числа поточного місяця по 15 календарне число поточного місяця. день наступного місяця. Аналогічно платежі, отримані або отримані в період з 16-го по 22-й календарний день місяця, обліковуються як платежі за рекламний період з 16-го календарного числа поточного місяця по 15-те календарне число наступного місяця, платежі отримані або отримані в період з 23 по останній календарний день місяця зберігаються як платежі за рекламний період з 1 календарного дня по останній календарний день наступного місяця.

3.6. У випадку, якщо розповсюджувач відмовляється публікувати вже оплачену рекламу, він повертає оплату в повному обсязі на підставі підтвердження оплати в установі за адресою Zlatnická 1, Prague 1.

3.7. Якщо спонсор скасовує вже оплачену рекламу протягом рекламного періоду, оплата не повертається.

3.8. У випадку, якщо замовник укладає контракт на розміщення реклами, що виходить за межі звичайної презентації компаній та осіб, особливо на банерну рекламу, він зобов’язаний повідомити розповсюджувача про її можливе скасування принаймні за 5 робочих днів до закінчення узгодженого періоду. Якщо цього не зробити, оголошення буде автоматично продовжено на наступний місячний платіжний період.

3.9. З технічних причин презентація може бути скасована дистриб'ютором вже до 17:00 останнього робочого дня календарного періоду, за який була оплачена дана презентація.

3.10. Протягом одного місяця рекламного періоду можна додати або змінити максимум 2 особи, представлені в одному зареєстрованому бізнесі.

4. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Клієнт заявляє, що він ознайомився з цими Загальними правилами та повністю розуміє їх зміст.